1. معاون خرید

  مهندس سیدجعفر مداح ساداتیه

  شماره تماس مستقیم:42453266-051

  شماره داخلی: 420

  آدرس پست الکترونیکی:j.maddah@khorasansteel.com

 1. مدیر خرید

  مهندس محید ایرانمنش

  شماره تماس مستقیم:42453248-051

  شماره داخلی: 409

  آدرس پست الکترونیکی : m.iranmanesh@khorasansteel.com

  در صورت نیاز به اطلاعات فنی، با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

  • ساخت تجهیزات و بومی سازی 42453303- 051 و یا شماره داخلی 584
  • تامین قطعات مکانیکی 2453301- 051 و یا شماره داخلی 512
  • تامین قطعات برق و ابزار دقیق 42453272- 051 و یا شماره داخلی 422
  • تامین مواد اولیه 42453227 - 051 و یا شماره داخلی 440
  • امور قراردادها و ترخیص کالا 42453267 - 051 و یا شماره داخلی 404
  • سیستم ارتباط با تامین کنندگان 42453302 - 051

  شماره دورنگار مرکزی:3 و 42453231 051

  تلفنخانه: 20-42453210 (051)

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label