طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه مجتمع فولاد خراسان بر مبنای امکانات شرکت و نیازهای بازار، مطالعات و اجرای پروژه های افزایش تولید همگام با افزایش مصرف و صادرات محصولات را در دستور کار به شرح ذیل دارد:

  1. تغلیظ سنگ آهن

    به منظور تامین کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی , مطالعات فنی اقتصادی احداث ساخت واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره) با مجموع ظرفیت دو و نيم ميليون تن در سال در دست بررسی می باشد.

پروژه های اتمام یافته:

-         کارخانه فولادسازی شماره 1

-        کارخانه احیاء مستقیم مدول 1و2

-        کارخانه نورد

-        احداث پست برق KV 400

-        احداث ایستگاه گاز

-        احداث ایستگاه و شبکه ریلی

-        مشارکت در احداث سد بار

 

پروژه های در دست اقدام و مطالعه:

پروژه های در دست اقدام و مطالعه:

-        کارخانه فولادسازی شماره 2

-        کارخانه گندله سازی

-        کارخانه اکسیژن

-        تامین منابع زیر ساخت ها

-        توسعه پست برق KV 400

-        مطالعات درباره طرح های توسعه دراز مدت مجتمع فولاد خراسان

-        ساختمان جامع واحدهای اداری مجتمع فولاد خراسان

-        تقاطع غیر همسطح

-        پروژه های توسعه زیر سقف

 

 

کارخانه فولادسازی شماره 2:

کارخانه با ظرفیت های اسمی تولید سالیانه720 هزارتن شمش فولادی در اریبهشت سال 1396 به بهره برداری رسیده است. در این پروژه پیمانکار  EPکنسرسیوم ایریتک‏- ایراسکو، پیمانکاران C سیویل، اسکلت فلزی و نصب به ترتیب شرکت های ارسا ساختمان، آسادیس و ایریتک و مشاور شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) بوده اند ، که در حال حاضر در مرحله بهره برداری و رفع پانج ها و افزایش ظرفیت تولید می باشد.

کارخانه گندله سازی:

کارخانه با ظرفیت اسمی تولید سالیانه 2.5 میلیون تن در سال و قابل افزایش تا3.4 میلیون تن در سال، در اردیبهشت 1397به بهره برداری رسیده است. در این پروژه شرکت پامیدکو پیمانکارEPC و شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) و به عنوان مشاور بوده اند. این پروژه در حال حاضر در مرحله بهره برداری و رفع پانج ها و افزایش ظرفیت تولید می باشد.

توسعه واحد اکسیژن:

تامین اکسیژن موردنیاز فولادسازی شماره 2 و بعضی از نیازهای جنبی مجتمع فولاد خراسان به میزان 6500 نرمال مترمکعب در ساعت، طبق قراداری با شرکت ایریتک صورت گرفته است که تجهیزات ساخت خارج این پروژه توسط شرکت SIAD ساخته شده است. این پروژه در حال بهره برداری و در مرحله رفع پانچ ها و افزایش ظرفیت تولید می باشد.

توسعه پست برق KV 400

جهت تامین برق واحدهای فولادسازی2 و گندله سازی، توسعه پست برق در سال 1395 به بهره برداری رسیده است، ضمنا در هنگام اجرای توسعه پست برق تجهیزات لازم برای توسعه های آتی (فولادسازی شماره3، نورد، احیاء مستقیم وگندله سازی) پیش بینی و اجراء شده است. در این پروژه باس بارهای پست برق از سینگل به دوبل تغییر یافته اند که این موضوع قابلیت مانور پست برق را افزایش می دهد.

 

تامین منابع زیر ساخت ها:

 

-       آب:

در حال حاضر آب مورد نیاز فولاد خراسان از طریق دو منبع اصلی چاه ها و سد بار تامین می شود که اولویت اول مصرف شرکت از سد بار و در صورت کمبود منابع آبی از چاه ها استفاده می شود. به منظور "کاهش مصارف" آب در چرخه تولید، شرکت "طوس آب" به عنوان مشاور جهت مدیریت آب ها، پساب ها و جمع آوری آب های سطحی در حال مطالعه و بررسی موضوع می باشد.

-       برق:

دیماند مورد نیاز برای کلیه واحدهای تولیدی قبلی و توسعه ای به میزان 240 مگاوات از شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی خریداری و تامین شده است.

-       گاز:

قرارداد خرید گاز به میزان صد هزار نرمال متر مکعب در ساعت که جهت واحدهای موجود و توسعه مورد نیاز است با شرکت گاز استان خراسان رضوی منعقد و اجراء شده است.

 

انجام مطالعات درباره طرح های توسعه مجتمع فولاد خراسان:

طرح های توسعه مجتمع فولاد خراسان در افق 1404 با همکاری مشاور در حال بررسی و مطالعه می باشد.

تقاطع غیر همسطح:

مشارکت با اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی جهت احداث تقاطع غیر همسطح جاده فولاد خراسان با محور مواصلاتی نیشابور به فیروزه صورت گرفته است که در سال 1397 به بهره برداری می رسد.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label